در ارتباط باشیم

من به فرصت‌های آزادکاری علاقه‌مند هستم - به ویژه پروژه‌های جسورانه یا بزرگ. با این حال، اگر درخواست یا سوال دیگری دارید، از فرم استفاده نکنید.

map image